64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ +66-(0)2-361 8959/87
โทรสาร (ฝ่ายบริหาร) +66-(0)2-361 8988/89
e-mail: Virat.S@lamsoon.co.th

236 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา
อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ +66-(0)2-709 3610/24
โทรสาร +66-(0)2-324 0640
e-mail: Virat.S@lamsoon.co.th

99/9 หมู่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน
ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ +66-(0)75-267 275
โทรสาร +66-(0)75-267 265
e-mail: Virat.S@lamsoon.co.th