ดำเนินธุรกิจทำสวนปาล์ม ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากผลปาล์มสด และน้ำมันในเมล็ดปาล์มดิบ ทางบริษัทฯได้รับรางวัลรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004

UFC เป็นแบรนด์สินค้าที่รู้จักดี ผลิตโดยบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผัก ผลไม้กระป๋อง เพื่อนำไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ