ข่าวและสาระเรื่องน้ำมัน

Yes Palm Oil ตอนที่ 2

Yes Palm Oil ตอนที่ 2มาหาคำตอบกันว่าน้ำมันปาล์มมาจากไหน มีกรรมวิธีอย่างไร และปลอดภัยต่อการบริโภคหรือไม่

คลิปนี้จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าน้ำมันปาล์มผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาด และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

มั่นใจว่าบริโภคได้อย่างปลอดภัยแน่นอน

[ ดู ]

Yes Palm Oil ตอนที่ 2

Posting Date : January 08 2016