ข่าวและสาระเรื่องน้ำมัน

ไขของน้ำมันปาล์มไม่ใช่โคเลสเตอรอล

รู้หรือไม่? น้ำมันพืช ไม่มีโคเลสเตอรอล


น้ำมันพืช ไม่มีโคเลสเตอรอลเพราะพืชทุกชนิดไม่สร้างโคเลสเตอรอล
คน บริโภคน้ำมันจึงไม่เกิดไขในร่างกายเพราะอุณหภูมิในร่างกายคนอยู่ที่ 37 องศาเซลเซียส สูงกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำมันปาล์ม จึงไม่จับตัวเป็นไขในร่างกายเราได้ แต่เนื่องจากน้ำมันทุกชนิดสามารถเปลี่ยนจากน้ำมันเหลวเป็นไขได้ เพราะไขคือ จุดเยือกแข็งของน้ำมัน ซึ่งน้ำมันแต่ละชนิดแข็งตัวที่อุณหภูมิต่างกัน เช่น น้ำมันปาล์มโอเลอินอยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส

[ ดาวน์โหลด ]

ไขของน้ำมันปาล์มไม่ใช่โคเลสเตอรอล

Posting Date : February 25 2016 ( File Size 242,582 Kbyte )