ข่าวและสาระเรื่องน้ำมัน

การเลือกใช้น้ำมันแต่ละชนิดปรุงอาหาร

Cr : Yes Palm Oil


น้ำมันถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการประกอบอาหาร จัดอยู่ในหมวดของไขมันที่เป็นแหล่งพลังงานและยังมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย

น้ำมันมีความสำคัญต่อร่างกายและควรเลือกใช้อย่างถูกวิธี ในปัจจุบันมีน้ำมันหลากหลายประเภทให้เลือกบริโภค ดังนั้น จึงควรศึกษาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเและเลือกชนิดน้ำมันเพื่อนำมาปรุงอาหารได้อย่างถูกต้อง

[ ดาวน์โหลด ]

cooking oil

Posting Date : August 15 2018 ( File Size 406,244 Kbyte )