ข่าวบริษัท

ประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตปริ้นท์

วันที่ 19 กันยายน 2561 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตปริ้นท์ สำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า หยก , หยก เอ็กซ์ตร้า และเนเชอเรล

ภายในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2561" จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมการลดคาร์บอนในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการบรรเทาและชะลอภาวะโลกร้อนในประเทศไทย ในรูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และประกาศเกียรติคุณองค์กรต่างๆ ซึ่งมีการดำเนินมาตรการเชิงรุก พร้อมมีการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ


โดยนายณัฐพงศ์ มัตถกุล ผู้จัดการโรงงาน เป็นตัวแทนของบริษัทรับมอบรางวัล จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ในปัจจุบัน สภาพอากาศในโลกนั้นผิดแปลกไปจากอดีตเนื่องมาจากอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งถูกปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ไม่ว่าจะผ่านการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ รวมไปถึงการใช้สารเคมี ส่งผลให้อุณหภูมิในโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ภาวะโลกร้อนถือเป็นปัญหาสำคัญทั้งในด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ


บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยคำนวณจากวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน


รางวัลนี้ จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งในการตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจน้ำมันปาล์ม ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในการผลักดันในการลดการปล่อยคาร์บอน ทั้งในด้านธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคมโดยอาศัยการดำเนินการอย่างรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งไปสู่การเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน