Naturel 100% Corn Oil

น้ำมันข้าวโพดผ่านกรรมวิธี 100% (ตราเนเชอรอล)

มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวในระดับปานกลาง ไม่เป็นไขที่อุณหภูมิต่ำ
มีโทโคเฟอรอลและไฟโตสเตอรอล*

มีโอเมก้า 3,6 และ 9
เหมาะกับอาหารทุกเมนู

*ไฟโตสเตอรอล เป็นไขมันที่พบในน้ำมันพืชเช่นข้าวโพด โดยร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้

โดยประโยชน์ของไฟโตสเตอรอลคือไม่ทำให้ระดับLDL (ไขมันไม่ดี) ในเลือดสูง และยังช่วยลดคลอเลสเตอรอลในเลือดได้

ที่มา:ห้องปฎิบัติการวิจัยและทดสอบอาหารคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (1978-2003).การศึกษาข้อมูลด้านสมบัติทางกายภาพเคมีและคุณค่าทางโภชนาการของน้ำมันบริโภค