กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชน

กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชน

12 ตุลาคม 2561

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 UFC จังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรมพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ช่วยตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตัดหญ้า ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชันย์ ร่วมกับประชาชนเทศบาลอำเภอบ้านดอนยายหอม