เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ตามโครงการ ยุวแรงงาน

เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ตามโครงการ ยุวแรงงาน

วันที่ 22 เมษายน 2562

วันที่ 22 เมษายน 2562 สำนักงานจัดหางาน ลำปาง ร่วมด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดลำปางและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ตามโครงการ ยุวแรงงาน เกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ให้โอกาสน้องๆ นักศึกษาเข้ามาทำงานช่วงปิดภาคเรียนเพื่อหารายได้ช่วงปิดภาคเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง