จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 34

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 34

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงกลั่นน้ำมันพืชบางปู ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 34 ซึ่งบริษัทจะยังคงจัดกิจกรรมนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคมต่อไป