ข้าร่วมโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนาสถาน

ข้าร่วมโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนาสถาน

เดือนกันยายน 2562

เดือนกันยายน 2562 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบจังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนาสถาน จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ณ วัดสิเกา และวัดเขาไม้แก้ว ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าตรวจระบบความปลอดภัยของไฟฟ้า โดยทางโรงงานได้ส่งวิศวกรไฟฟ้า และช่างไฟฟ้าของโรงงานเพื่อเข้าสนับสนุนโครงการนี้