กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 35

กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 35

20 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โรงกลั่นน้ำมันพืชบางปู ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 35 ซึ่งบริษัทจะยังคงจัดกิจกรรมนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคมต่อไป