กิจกรรมวันเด็ก ปี พ.ศ. 2563 (ตรัง)

กิจกรรมวันเด็ก ปี พ.ศ. 2563 (ตรัง)

พ.ศ. 2563

มกราคม 2563 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบจังหวัดตรัง มอบจักรยานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ให้กับโรงเรียนเทศบาลควนกุน จำนวน 5 คัน และสนับสนุนเงินจำนวน 5,000 บาท ให้กับการจัดกิจกรรมวันเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส