กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 36

กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 36

17 มกราคม พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 36 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ พนักงานช่วยเหลือผู้อื่น และสังคม