สนับสนุนน้ำมันพืช ในตู้ปันสุข ณ กระทรวงแรงงาน และสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน สมุทรปราการ

สนับสนุนน้ำมันพืช ในตู้ปันสุข ณ กระทรวงแรงงาน และสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน สมุทรปราการ

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

ในเดือนพฤษภาคม คุณวิรัตน์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตัวแทนบริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนน้ำมันพืช ในตู้ปันสุข ณ กระทรวงแรงงาน และสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน สมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ โควิด 19 ได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิต