ทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา, ตรัง

ทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา, ตรัง

สิงหาคม 2563

สิงหาคม 2563 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบจังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยการทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ร่วมกับเทศบาลควนกุน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโดยสำนักงานเทศบาลควนกุน ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา