กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๓๗

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๓๗

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๓๗ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นพนักงานได้ช่วยเหลือสังคม ซึ่งในแต่ละปีบริษัทฯสามารถจัดหาโลหิตได้มากกว่าพันยูนิต เพื่อส่งเข้าสำรองในธนาคารโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ